djur

små porslinsdjur på fönstersnickerier som dekor